Giá bạc hôm nay (VNĐ) 16/07/2024
Loại Đơn vị Mua vào Bán ra
Bạc Khối 1 Gram 25.013 26.026
1 Lượng 938.000 976.000
1 Kg 25.012.708 26.026.016
BẠC MẶT TRĂNG 99.99
Mua :
938.000 VNĐ
Bán :
976.000 VNĐ
Giá bạc hôm nay (VNĐ) 16/07/2024
Loại Đơn vị Mua vào Bán ra
Bạc Khối 1 Gram 25.013 26.026
1 Lượng 938.000 976.000
1 Kg 25.012.708 26.026.016

Biểu đồ bạc

Hotline: 091.676.81.90